Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (továbbiakban ANY vagy Társaság) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 55.§ (2), valamint 61.§ szerint fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Concorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) tájékoztatta az ANY Igazgatóságát, hogy az általa kezelt befektetési alapokon keresztül 2013. október 8-i tőzsdei részvényátruházás során 934.266 darabra növelte szavazati jogot biztosító részesedését a Társaságban. Ezzel a Concorde Alapkezelő Zrt. szavazati jogának aránya 6,3149% százalékra emelkedett az összes szavazati joggal rendelkező részvényre vetítve.