Az ANY Biztonsági Nyomda Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság javaslatát és 79 Ft részvényenkénti osztalékot szavazott meg.

A Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésen a Nyomda részvényesei elfogadták a 30,5 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt és 1140 millió Ft mérleg szerinti eredményt tartalmazó üzleti beszámolót. A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára, 79 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését fogadta el. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra, így várhatóan 81 Ft kerül részvényenként kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja 2019. július 15.

Közgyűlés személyi kérdésekben is döntött, mivel a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak mandátuma 2019. május 31-én lejár. Az Igazgatóság javaslatára, a Felügyelő Bizottság tagjainak Dr. Sárközy Tamást, Dr. Gömöri Istvánnét, Dr. Repa Imrét, Dr. Stumpf Jánost és Berkesi Ferencet választották meg. A Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteinek személyére az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Üzemi Tanácsa javaslatára a Közgyűlés Hegedűs Katalint, Hanzsek Lászlót és Kun Gábort választotta meg. Az Igazgatóság javaslatára az Audit Bizottság tagjai, Dr. Gömöri Istvánné, Dr. Sárközy Tamás és Dr. Repa Imre újraválasztásra kerültek.