2023. április 14. Az ANY Biztonsági Nyomda Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság javaslatát és 156 Ft részvényenkénti osztalékot szavazott meg.

A Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésen a Nyomda részvényesei elfogadták a 43,2 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt és a 2244 millió Ft mérleg szerinti eredményt tartalmazó üzleti beszámolót. A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára, 156 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését fogadta el. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra, így várhatóan 161 Ft kerül részvényenként kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja 2023. július 14.

Az Igazgatósági tagok mandátuma lejárt és a Közgyűlés újraválasztotta a testületet. Gyergyák György úr 29 év szolgálat után úgy döntött, hogy megpihen és nem vállalta az újabb jelölést. Új igazgatósági tagként Robert Elton Brooker III. került megválasztásra. Vele egyidejűleg az Igazgatóság többi tagját is 2028. május 1-ig újraválasztották.